Válási krízis

2016.09.01 15:49

A válás egy már létező, de funkcióinak betöltésére alkalmatlanná vált házastársi kapcsolat bírósági úton történő megszüntetését jelenti. Szerepe a családi viszonyok rendezésében fokozatosan nőtt az elmúlt évtizedekben. A válás demográfiai szempontból legjelentősebb következménye az egyszülős családok terjedése, az egyedül élők arányának növekedése, de szerepe van az új családi formák elterjedésében is (pl. élettársi kapcsolatok).

 

A harmonikus, nyugodt otthoni körülmények fontosabbak a gyermekek és a partnerek számára is, mint a kétszülős “szent család” mítosza, melynek nem mindenáron való megvédése a cél. A gyereknek nem a szülők házasságára van szüksége, hanem legalább egy – ideális esetben két – gondoskodó személy folyamatos, megbízható elérésére.

 

A válások számának emelkedése és tartósan magas szinten maradása összefügg azokkal a gazdasági, társadalmi és jogi változásokkal, melyek az elmúlt évtizedekben bekövetkeztek: a válás nemcsak elfogadottá vált, hanem egyúttal a leginkább ismert, leginkább elfogadott házassági konfliktus-megoldó stratégiává vált.

 

A család rendszerszemléletű megközelítése szerint a válás nem a család felbomlása, hanem a családi egyensúly megváltozása, melynek során a kapcsolatok átrendeződve újjáalakulnak. A válás olyan pszichoszociális átmenet, amit a legtöbb ember sajnál megtenni, de sok mindentől meg is szabadítja őket. A krízisben lévő családok és emberek természetesen a válás közben nem úgy érzik, hogy ez csak egy folyamat és egy új fejlődési szakasz, mely a növekedés lehetőségét hordozza, a változásnak ezt az alternatíváját a segítőknek kell felkínálniuk.

 

A válás hosszú folyamat. Első szakaszát a döntéshozás szakaszának nevezzük. A fordulat a különválás, ekkor kezdődik meg  az alkalmazkodás időszaka. Ez több alfolyamatot tartalmaz, mint jogi-gazdasági válás, szülő-gyermek kapcsolatok átrendezése, társas-kapcsolatok átrendezése. Mégis a legfontosabbnak tartjuk e folyamatban az érzelmi leválást. A válást akkor tekinthetjük lezártnak, ha kialakul egy stabil életvitel és egy stabil identitás.